Μεταχειρισμένα

Είναι τα μηχανήματα που για οποιαδήποτε λόγο ο κάτοχος έχει επιλέξει να πάψει να τα χρησιμοποιεί.
Έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί!


Επικοινωνήστε μαζί μας: 210 9904150